Sökning: "kommersiella fastigheter"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden kommersiella fastigheter.

 1. 1. Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering : tankemönster om kommersiella fastigheter

  Författare :Lina Bellman; Einar Häckner; Peter Öhman; Bo Söderberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ASPECT; Certified Property Valuer Professional Property Valuer; Commercial Property; the Repertory Grid Technique; Property Valuation; Sweden; Thought Pattern; ASPECT; Auktoriserade fastighetsvärderare; fastighetsvärdering; gridteknink; kommersiella fastigheter; Sverige; tankemönster;

  Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter handlar om att samla in, analysera och bedöma information. Förutom att fastigheternas marknadsvärden har betydelse för samhället i stort är de av vikt för dem som fattar beslut som grundas på värdeutlåtanden. LÄS MER

 2. 2. Kommersiella hyresavtal : en avtalstyp i omvandling

  Författare :Anders Dahlquist-Sjöberg; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Business Value of BIM : Elaborating on Content and Perspective

  Författare :Susanna Vass; Tina Karrbom Gustavsson; Chris Harty; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Business value; Building Information Modelling; socio-technical; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : The expectations on digitalization and Building Information Modeling (BIM) in the Architectural, Engineering and Construction (AEC) are high. The high expectations are reflected in an increasing interest for the term business value of BIM. LÄS MER

 4. 4. Challenges of Commercial Real Estate Management : An analysis of the Swedish commercial real estate industry

  Författare :Peter Palm; Frances Plimmer; Hans Lind; Institutionen för Urbana Studier (US); []
  Nyckelord :Real estate management; Quality in real estate management; Incentives for effort; Information sharing; Organisational structure; Customer focus; information sharing;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fem artiklar som var och en adresserar ett specifikt område inom förvaltning av kommersiella fastigheter. Det övergripande syftet med avhandlingen är att se till de utmaningar förvaltning av kommersiella fastigheter innebär. LÄS MER