Sökning: "Einar Häckner"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Einar Häckner.

 1. 1. Strategiutveckling i medelstora företag

  Författare :Einar Häckner; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering : tankemönster om kommersiella fastigheter

  Författare :Lina Bellman; Einar Häckner; Peter Öhman; Bo Söderberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ASPECT; Certified Property Valuer Professional Property Valuer; Commercial Property; the Repertory Grid Technique; Property Valuation; Sweden; Thought Pattern; ASPECT; Auktoriserade fastighetsvärderare; fastighetsvärdering; gridteknink; kommersiella fastigheter; Sverige; tankemönster;

  Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter handlar om att samla in, analysera och bedöma information. Förutom att fastigheternas marknadsvärden har betydelse för samhället i stort är de av vikt för dem som fattar beslut som grundas på värdeutlåtanden. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på revision : tankemönster, förväntningsgap och dilemman

  Författare :Peter Öhman; Einar Häckner; Fredrik Nilsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Auditing is an important activity in today’s society and is characterised by several dilemmas. The assumption underlying this thesis is that auditing is influenced in prac-tice by the thought patterns of auditors. These patterns are shaped in an environment that is both regulated and self-regulated. LÄS MER

 4. 4. The fuzzy front end of product innovation processes : the influence of uncertainty, equivocality, and dissonance in social processes of evolving product concepts

  Författare :Sven Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovations; Fuzzy front end; Business Economics - Business studies; Innovationer; Ekonomi - Företagsekonomi; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Developing new products is essential for the long-term survival of companies. The fuzzy front end (FFE) is the first phase in the product innovation process and is considered an important determinant for successful product innovation. This thesis addresses the social process in which individuals evolve a product concept in the fuzzy front end. LÄS MER