Sökning: "tankemönster"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet tankemönster.

 1. 1. Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering : tankemönster om kommersiella fastigheter

  Författare :Lina Bellman; Einar Häckner; Peter Öhman; Bo Söderberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ASPECT; Certified Property Valuer Professional Property Valuer; Commercial Property; the Repertory Grid Technique; Property Valuation; Sweden; Thought Pattern; ASPECT; Auktoriserade fastighetsvärderare; fastighetsvärdering; gridteknink; kommersiella fastigheter; Sverige; tankemönster;

  Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter handlar om att samla in, analysera och bedöma information. Förutom att fastigheternas marknadsvärden har betydelse för samhället i stort är de av vikt för dem som fattar beslut som grundas på värdeutlåtanden. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på revision : tankemönster, förväntningsgap och dilemman

  Författare :Peter Öhman; Einar Häckner; Fredrik Nilsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Auditing is an important activity in today’s society and is characterised by several dilemmas. The assumption underlying this thesis is that auditing is influenced in prac-tice by the thought patterns of auditors. These patterns are shaped in an environment that is both regulated and self-regulated. LÄS MER

 3. 3. Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet : En utvärdering av programmen Ett nytt vägval och Nya utmaningar

  Författare :Sophia Lindblom; Arto Hiltunen; Susanne Strand; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Criminality; thinking patterns; sense of coherence; treatment effects; Kriminalitet; tankemönster; PICTS; SOC-13; PANAS; evidens; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis was to make an initial evaluation of the cognitive-oriented treatment programs “A New Direction” for young people and ”New Challenges” for adult men. The treatment programs were examined in two studies mainly aimed at measuring treatment effects on criminal thought patterns and sense of coherence. LÄS MER

 4. 4. Posttraumatic Stress Reactions in Tortured Refugees : Relationship to pain, cognitive impairments, and negative appraisals

  Författare :Linda Nordin; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugees; torture; PTSD; pain; cognitive impairment; TBI;

  Sammanfattning : Refugees, particularly those exposed to torture and other forms of organized violence, often experience a wide range of difficulties, including posttraumatic stress disorder (PTSD), depression, and somatic disturbances, particularly pain. Multimodal treatments have been developed to target this comorbidity in refugees, with evidence suggesting they are moderately effective. LÄS MER

 5. 5. Aggressive antisocial behavior- clinical, cognitive, and behavioral covariates of its persistence

  Författare :Märta Wallinius; Malmö Rättspsykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; risk assessment; risk factors; externalizing spectrum; mental disorders; persistent criminality; violence; antisocial behavior; prevention;

  Sammanfattning : Introduction Aggressive antisocial behavior is a major challenge to society, and studies on the determinants of its persistence are essential to the development of strategies to prevent violence. Aims & Methods The overall aim of the thesis was to establish covariates of persistent aggressive antisocial behavior in a population-based cohort and in clinically evaluated, prospectively followed, offender groups. LÄS MER