Sökning: "Bo Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Bo Söderberg.

 1. 1. Studies on relativistic strings and jet fragmentation

  Författare :Bo Söderberg; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1983:Söderberg;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Essay in real estate appraisel

  Författare :Bo Söderberg; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is an academic dissertation submitted in partialfulfilment of the requirements for the degree of Doctor ofTechnology. The dissertation consists of a short summary anddiscussion of seven enclosed essays. All seven papers aredevoted to central issues within real estate appraisal andvaluation, with emphasis on the market for income property. LÄS MER

 3. 3. To leave it all behind : factors behind parasuicide roads towards stability

  Författare :Stig Söderberg; Bo Runeson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :parasuicide; motives; life events; childhood sexual abuse; borderline personality disorder; psykiatri; Psychiatry;

  Sammanfattning : This study was motivated by encounters with persons with repeated suicidality in clinical psychiatry. Their suicide attempts are frequently regarded as manipulative, and the patients are often labelled a “borderline personality disorder”. LÄS MER

 4. 4. Apartment price determinants : A comparison between Sweden and Germany

  Författare :Sviatlana Anop; Hans Lind; Kerstin Annadotter; Bo Söderberg; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Apartment price determinants; house price determinants; valuation for mortgage purposes; bank lending policies; Nationalekonomi; Economics; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Similar development of economic fundamentals in Germany over the last two decades did not lead to the same dramatic house price increases as it is in Sweden. What can explain this house price stability over a long period? This thesis attempts to find the answer this question. LÄS MER

 5. 5. Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering : tankemönster om kommersiella fastigheter

  Författare :Lina Bellman; Einar Häckner; Peter Öhman; Bo Söderberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ASPECT; Certified Property Valuer Professional Property Valuer; Commercial Property; the Repertory Grid Technique; Property Valuation; Sweden; Thought Pattern; ASPECT; Auktoriserade fastighetsvärderare; fastighetsvärdering; gridteknink; kommersiella fastigheter; Sverige; tankemönster;

  Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter handlar om att samla in, analysera och bedöma information. Förutom att fastigheternas marknadsvärden har betydelse för samhället i stort är de av vikt för dem som fattar beslut som grundas på värdeutlåtanden. LÄS MER