Sökning: "human resources"

Visar resultat 1 - 5 av 605 avhandlingar innehållade orden human resources.

 1. 1. Promoting equality between women and men in bilateral development cooperation : Concepts, goals, rationales and institutional arrangements. Part One. Theory, practice and priorities for change. Part Two. Empirical studies in two sectors in Tanzania: Household water supplies and health development

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Carolyn Hannan; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; water supplies; United Nations; Tanzania; organizational change; mainstreaming; institutional development; human geography; health development; feminist geography; Gender equality; bilateral development cooperation; women´s empowerment.; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I mer än tre årtionden har kvinnors situation och främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män lyfts fram inom utvecklingssamarbetet. Bilaterala organisationer har gjort politiska åtaganden och utvecklat strategier, metoder och instrument för att uppnå detta viktiga mål. LÄS MER

 2. 2. Human Resource Disclosures

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Gunnar Rimmel; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; human resource disclousures; voluntary disclousure; human resourses; accounting; annual reporting practice; disclousure scoreboard; comparative analysis;

  Sammanfattning : Although several corporations proclaim their employees as being thecorporation's most valuable resource, only a few corporations have utilised models and concepts of measuring human resources in their corporate annualreports. In the ongoing academic debate, human resource disclosures are often described and thought of as problematic due to the limited understanding of such information. LÄS MER

 3. 3. Spatial distribution of water resources and accessibility to water. The case of Bugesera district in Rwanda

  Detta är en avhandling från Kungsbacka : Geson

  Författare :Jean Paul Dushimumuremyi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Water resources; access to water; GIS; remote sensing; Bugesera; Rwanda;

  Sammanfattning : This study deals with issues related to water resources and the accessibility to water in Bugesera district, a rural area of Rwanda. The research problem focuses on why people in Bugesera face perpetual problems related to water shortage. The research focuses on physical and socio-economic factors affecting people’s access to water. LÄS MER

 4. 4. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Annelie Sjölander-Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Företag, regioner och internationell konkurrens : Om regionala resursers betydelse

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karl-Johan Lundquist; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social geography; home-base; product life-cycle; international competitiveness; firms; Regions; production milieus; Socialgeografi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to study regional variation in the international competitiveness (export capacity, market orientation and production aboard) of Swedish manufacturing industry, and to contribute to explaination of this variation. The explanation is sought for in differences in regional production milieu as well as in differences in localization of industrial sectors and claims upon production milieus. LÄS MER