Sökning: "hanna pettersson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden hanna pettersson.

 1. 1. Frihet från underordning. En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda (Freedom from subordination. A critical legal study of discrimination of part-time and fixed-term workers)

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Hanna Pettersson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment benefit; sickness benefit; social insurance; grounds of discrimination; critical legal positivism; EU law; social security law; labour law; fixed-term work; discrimination; part-time work; equal treatment; parental allowance; EU-rätt; arbetsrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with discrimination of part-time and fixed-term workers. The EU directives on part-time and fixed-term work, as well as Swedish law in the same area, are the starting point of the analysis. The aim is to offer a reading of discrimination law as an instrument for freedom from subordination. LÄS MER

 2. 2. Steroid-Metabolizing Cytochrome P450 (CYP) Enzymes in the Maintenance of Cholesterol and Sex Hormone Levels

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Pettersson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CYP27A1; CYP7B1; cytochrome P450; estrogen receptor; androgen receptor; cholesterol; sex hormone; hydroxylation; steroid metabolism; regulation of steroid levels; PHARMACY Pharmaceutical biochemistry; FARMACI Farmaceutisk biokemi; Farmaceutisk biokemi; Pharmaceutical Biochemistry;

  Sammanfattning : The enzymes CYP27A1 and CYP7B1 are widely expressed in various human tissues and perform catalytic reactions in cholesterol homeostasis and endocrine signaling. We have investigated the metabolism of a synthetic oxysterol. LÄS MER