Sökning: "gerotranscendens"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet gerotranscendens.

 1. 1. Gerotranscendence from a Nursing Perspective – from Theory to Implementation

  Författare :Barbro Wadensten; Lars Tornstam; Marianne Carlsson; Per-Olof Sandman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; Gerontology nursing; Gerontological care; Gerotranscendence; Nursing theory; Nursing models; Gerontological theory; Ageing; Care of older people; Nursing; Guidelines; Innovation; Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis was to gain further knowledge about the nursing theoretical basis of care of older people, to translate the theory of gerotranscendence into practical guidelines, and to implement the theory and guidelines in practical settings.Study I comprised a literature search and a review with qualitative analysis of nursing theories. LÄS MER

 2. 2. Vishet i ett åldrandeperspektiv : en fenomenologisk-hermeneutisk studie

  Författare :Marika Marusarz; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Arbetet framställer gerontologisk forskningstradition och visar hur vishet är använt inom filosofi och myter samt tar upp vishet och transcendens i relation till åldrandet. Vidare består arbetet av två empiriska studier som presenteras och redovisas i ett sammanhang som delstudie I och II. LÄS MER