Sökning: "geologi"

Visar resultat 1 - 5 av 504 avhandlingar innehållade ordet geologi.

 1. 1. Geochronology of the Oklo and Bangombé fossil natural fission reactors : tracing the effects of geological events

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University

  Författare :Lena Zetterström Evins; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Historisk geologi; Geology; geologi; geokemi; Geochemistry;

  Sammanfattning : Thesis to be publicly defended for the degree of Doctor of Philosophy, in lecture room De Geersalen, Svante Arrhenius väg 8a, Stockholm, Friday February 1, 2002 at 10.00 am. Two billion years ago, natural fission reactions took place in the Oklo and Bangombé uranium ores in Gabon, West Equatorial Africa. LÄS MER

 2. 2. Sediment structures in the Phanerozoic bedrock of the Baltic Proper

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Monica Bjerkeus; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geology; geologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mapping the Arctic Ocean : bathymetry and pleistocene paleoceanography

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University

  Författare :Martin Jakobsson; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oceanografi; allmän och historisk geologi; General and Historical Geology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Deglaciation pattern and dynamics in the Bolmen area, southwestern Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Quaternary Geology, Lund University

  Författare :Gunnar Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geology; backwasting; Debris flow; Oscillation; Gothenburg moraine; cover moraine; Late Weichselian; hummocky moraine; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av mitt doktorandarbete vid Kvartärgeologiska avdelningen, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Avhandlingen baseras på resultaten av fältarbeten i ett antal lokaler i ett område väster om sjön Bolmen i sydvästra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Sveconorwegian orogenesis in the southwestern Baltic Shield - Zircon geochronology and tectonothermal setting of orthogneisses in SW Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Jenny Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Petrology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; structural markers; augen gneiss; orthogneiss; migmatite; ion microprobe; Pb-Pb evaporation; U-Pb; geochronology; zircon; Sweden; Mylonite Zone; Western Segment; Sveconorwegian orogen; Eastern Segment; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mylonitzonen (MZ) är en kraftigt framträdande rörelsezon i den sydvästra Baltiska urbergskölden (sydvästra Skandinavien) som löper från Varberg i söder till trakterna av Eidsvol (Norge) i norr. Den sammanfogar urbergsblock av olika ålder och ursprung vilka även har skilda geologiska utvecklingshistorier. LÄS MER