Sökning: "forest commons"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden forest commons.

 1. 1. Forest commons in boreal Sweden

  Författare :Eva Holmgren; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875

  Detta är en avhandling från Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien

  Författare :Per Eliasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; forest commons; science of forestry; forest crimes; desiccation; silviculture; environmental history; forests; Silviculture; forestry; forestry technology; Skogsvetenskap; skogsbruk; skogsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att undersöka varför och hur skogsbruk införs i Sverige under 1800-talet och vilka konsekvenser det har under perioden. Med skogsbruk avses den systematiska odling av högskog som sprids från Tyskland från 1700-talets slut. LÄS MER

 3. 3. Forest commons in boreal Sweden : influences on forest condition, management and the local economy

  Detta är en avhandling från Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien

  Författare :Eva Holmgren; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Deep Roots and Tangled Branches Bureaucracy and Collaboration in Natural Resource Governance in South India

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Wangel; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collaboration; networks; governance; development administration; bureaucracy; public officials; roles; institutional analysis; informal institutions; rules-in-use; political ethnography; natural resource governance; forest governance; common pool resources; India; Kerala; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This is a study about collaboration within bureaucracies tasked with natural resource management in the contemporary Global South. It seeks to fill a considerable knowledge gap in the extant literature by exploring how individual public officials perceive the policy environment they work in. LÄS MER

 5. 5. Samhävd och rågång. Om egendomsrelationer, ägoskiften och marknadsintegration i en värmländsk skogsbygd 1630-1750

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Staffan Granér; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; property rights; entitlements; common-rights; modernisation; property relations; enclosure; land consolidation; open fields; institutional change; laws; legal practice; court rolls; iron mills; market integration; field-system; agrarian history; forest history; Värmland; swiddening; charcoal-burning; timber cutting;

  Sammanfattning : THY NEIGHBOURS PROPERTY. Property Relations, Enclosures and Market Integration in a Forest District of Central Sweden 1630-1750. Written in Swedish with a Summary in English. The development towards more exclusive and private agrarian property rights has been considered one of the most important and crucial aspects of the modernisation process. LÄS MER