Sökning: "medication adherence"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden medication adherence.

 1. 1. Adherence to Antidepressant Medication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Charlotte Åkerblad; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Psychiatry; adherence; depression; randomised controlled trial; intervention; therapeutic drug monitoring; personality; health status; health care utilisation; Psykiatri;

  Sammanfattning : Non-adherence to medication is a major obstacle in the treatment of depression. The objectives of the present study were to explore the effect of two interventions aiming to increase antidepressant treatment adherence, and to examine long-term consequences and costs of depression in adherent and non-adherent primary care patients. LÄS MER

 2. 2. Adherence to lipid-lowering medications and cardiovascular disease prevention in type 2 diabetes mellitus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sofia A. Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication adherence; refill adherence; medication persistence; pharmacoepidemiology; lipid-lowering medications; type 2 diabetes mellitus; cardiovasular disease; all-cause mortality; cardiovascular mortality; guideline adherence;

  Sammanfattning : Background and aims: Globally, cardiovascular disease (CVD) is the major cause of death among patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Improved control of LDL cholesterol with lipid-lowering medications and patients’ adherence to such medications have been shown associate with lower risk of CV events and mortality among T2DM patients. LÄS MER

 3. 3. Personality and adherence to medication treatment

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institute of Medicine at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

  Författare :Malin Axelsson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing science; Vårdvetenskap; Five-factor model; personality traits; medication adherence; chronic disease; five-factor model;

  Sammanfattning : Striving for improved adherence to medication treatment is of vital concern, as low adherence is a major obstacle in treating many prevalent chronic diseases. Several factors have been identified that seem to influence adherence behaviour, but limited research exists on the significance of personality for adherence to medication treatment. LÄS MER

 4. 4. Problematic medication use in headache - Epidemiology and qualitative aspects of medication overuse headache and non-adherence to prophylactic migraine treatment

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institute of Medicine at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

  Författare :Pernilla Jonsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; headache; migraine; medication overuse headache; adherence; medication use; socioeconomics differences; beliefs about medicines; grounded theory;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to analyze problematic medication use among persons with headache, focusing on overuse of acute medications, with subsequent medication overuse headache (MOH), and on underuse of prophylactic medication. Methods: Data in Studies I and II came from a population survey in which 44 300 Swedes were interviewed by telephone about headache and medication use. LÄS MER

 5. 5. MANAGING DRUG USE IN THE ELDERLY. General practitioners’ adherence to guidelines and patients’ conceptions of medication

  Detta är en avhandling från Generel Practive/Family Medicine, Clinical Sciences in Malmö

  Författare :Sara Modig; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elderly; drug therapy; medication knowledge; beliefs about medicines; adherence; guidelines; renal function; renal risk drugs; cardiovascular disease; GP; primary care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Med stigande ålder ökar antalet kroniska sjukdomar hos patienten och därmed även mängden läkemedel. I grunden är läkemedel bra produkter som lindrar, botar eller förebygger sjukdomar och lidande. Dock är äldre (>65 år) mer utsatta för potentiellt negativa effekter av läkemedel. LÄS MER