Sökning: "electron spin resonance"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden electron spin resonance.

 1. 1. Effects of Spin-Orbit Interactions in Ferromagnetic Metal Nanoparticles

  Författare :Aleksander Cehovin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electrical; magnetic and optical properties; elementary spin excitations; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; electron tunneling spectroscopy; Condensed matter:electronic structure; magnetic anisotropy; spin-orbit interactions; magnetism in nanostructures; egenskaper elektriska; ferromagnetic materials; magnetiska och optiska ; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; relaxation; spectroscopy; supraconductors; magnetic resonance; Fysicumarkivet A:2003:Cehovin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på effekterna av spin-ban växelverkan (SBV) i nanometerstora ferromagnetiska metallpartiklar. SBV kan betraktas som en interaktion mellan två magnetiska moment, varav det ena utgörs av elektronens spin och det andra är orsakat av elektronens egen banrörelse. LÄS MER

 2. 2. Electron spin resonance studies of transition metal ions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tore Vänngård; Uppsala universitet.; [1965]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Zeeman Interaction in Low-Dimensional III-V Semiconductor Structures

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Bernhard Kowalski; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; optically detected spin resonance; spin resonance; effective g-value; III-V semiconductors; low-dimensional structures; quantum wells; quantum dots; Stranski-Krastanow; photoluminescence; GaInAs; single dot Magneto-luminescence; Fysicumarkivet A:1997:Kowalski; Halvledarfysik; Semiconductory physics; GaInAs-InP;

  Sammanfattning : The Zeeman interaction in low-dimensional III-V semiconductor nanostructures is studied. The effective g-value of bulk InGaAs is measured by two different spin resonance techniques. Experimental conditions were found to control the Overhauser effect, thus enabling a highly accurate determination of the g-value, g* = -4.070 ± 0. LÄS MER

 4. 4. Electron spin resonance studies of paramagnetic intermediates in -irradiated systems

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Lund; Uppsala universitet.; [1970]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Electron spin resonance investigations of organic iron, copper and chromium complexes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Roland Aasa; Uppsala universitet.; [1966]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER