Sökning: "supraconductors"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet supraconductors.

 1. 1. The Nucleus 59Cu - Complex Structure, Shape Evolution, Exotic Decay Modes

  Detta är en avhandling från University of Liverpool, Oliver Lodge Laboratory, Oxford St, Liverpool, L69, 7ZE, UK

  Författare :Corina Andreoiu; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; Ge detectors; gamma-ray spectroscopy; charged particle detectors; level scheme; superdeformation; Cranched Nilsson-Strutinsky approach; gamma decay-out mechanism; prompt proton decay; Condensed matter:electronic structure; Kärnfysik; Nuclear physics; magnetic and optical properties; electrical; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; Fysicumarkivet A:2002:Andreoiu;

  Sammanfattning : High-spin states in the mass A~60 region were populated using the state-of-art gamma-ray spectrometers Gammasphere, Euroball, and GASP in conjunction with dedicated ancillary detectors. In particular, the 59Cu nucleus was studied in several experiments, and a very extensive level scheme was determined. LÄS MER

 2. 2. Dynamics of Photoinduced Processes in Dye-Sensitized Nanocrystalline Semiconductor Films--Reactions in the Photoactive Part of the Grätzel Solar Cell

  Detta är en avhandling från Chemical Physics, Lund University

  Författare :Gabor Benko; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; Kemi; Condensed matter:electronic structure; electrical; femtosecond spectroscopy; solar cells; Chemistry; excited states; photoinduced electron transfer; transition metal complexes; nanocrystalline titanium dioxide; dye sensitization; porous semiconductor film; magnetic and optical properties;

  Sammanfattning : The key materials used to convert solar energy into electricity in the Grätzel-type solar cells are dye molecules and titanium dioxide particles attached to each other. The former are similar to those in common products like purple pigments in blueberry juice, while the latter are like sunscreen, white paint, or toothpaste. LÄS MER

 3. 3. Calculations of Clean and Adsorbate Covered Metal Surfaces and their Core-Level Photoemission Spectra

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Theory, Lund University, Sölvegatan 14A, S-223 62 Lund, SWEDEN

  Författare :Martin Birgersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; chemical shifts; density functional theory; Condensed matter:electronic structure; electrical; magnetic and optical properties; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; Atomic and molecular physics; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; core-level photoemission; single crystal surfaces; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:2002:Birgersson; core-hole degeneracies; metal surfaces; adsorption; molecular vibrations;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Genom att utsätta ett material för elektromagnetisk strålning med tillräckligt hög frekvens kan man "slå ut" elektroner. Denna mekanism, som förklarades av Albert Einstein redan 1905, går under namnet den fotoelektriska effekten och utnyttjas idag bl.a. i fotoemissionsexperiment. LÄS MER

 4. 4. Strontium Titanate-based Anodes for Solid Oxide Fuel Cells

  Detta är en avhandling från Polymer and Materials Chemistry (LTH)

  Författare :Peter Blennow Tullmar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; Condensed matter:electronic structure; fasjämvikt; egenskaper termiska och mekaniska ; kristallografi; phase equilibria; Kondenserade materiens egenskaper:struktur; Condensed matter:stucture; thermal and mechanical properties; crystallography; infiltration; surfactant; ceria; Gd-doped ceria; redox stability; SOFC; ceramic anode; XRD; XANES; electrochemical impedance spectroscopy; defect chemistry; Nb-doped SrTiO3; electron microscopy; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Electrochemistry; Elektrokemi; Energy research; Energiforskning; Composite materials; Kompositmaterial; Ceramic materials and powders; Keramiska material och pulver;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med detta arbete har varit att utveckla nya, stabila bränsleelektroder till bränsleceller baserade på fasta oxider, SOFC (solid oxide fuel cells). Vi har undersökt olika keramiska material eller kompositer med lovande egenskaper för att användas på anodsidan av bränslecellerna. LÄS MER

 5. 5. Infrared and Photoelectron Spectroscopic Studies of Adsorbates on Solid Surfaces: Experiments and DFT Calculations

  Detta är en avhandling från Chemical Physics, Lund University

  Författare :Jakob Blomquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; Solid Surfaces; Chemistry; Kemi; Condensed matter:electronic structure; FTIR spectroscopy; DFT Cluster calculations; Anharmonicity; Photoelectron spectroscopy; relaxation; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; Surface and boundary layery chemistry; Ytkemi; gränsskikt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att förstå atomära och molekylära processer och interaktioner i ett mikroskopiskt perspektiv ? med andra ord, förstå kemin! ? behövs högkvalitativa mätningar och beräkningar på modellsystem, där alla okända parametrar har rensats bort, så att det enskilda egenheter och storheter kan studeras utan inverkan av yttre störningar. Experimentellt uppnås detta tex. LÄS MER