Sökning: "magnetic resonance"

Visar resultat 1 - 5 av 950 avhandlingar innehållade orden magnetic resonance.

 1. 1. Magnetic resonance in new iron garnets : tools and applications

  Detta är en avhandling från Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

  Författare :Vasyl Denysenkov; [2002]
  Nyckelord :Ferromagnetic; Resonance; Ferrites; Microwaves; FMR; Spectrometers; Magnetic anisotropy; Magnetostatic waves;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Placental Function An Epidemiological and Magnetic Resonance Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara Sohlberg; Anna-Karin Wikstrom; Matts Olovsson; Ajlana Mulic-Lutvica; Johan Wikström; Karel Marsal; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body height; body mass index; early preeclampsia; late preeclampsia; magnetic resonance imaging; placenta; perfusion; IVIM; risk factors; energy metabolism; magnetic resonance spectroscopy; 31P-MRS; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Placental function is central for normal pregnancy and in many of the major pregnancy disorders. We used magnetic resonance imaging techniques to investigate placental function in normal pregnancy, in early and late preeclampsia and in intrauterine growth restriction. LÄS MER

 3. 3. Technomedical Visions : Magnetic Resonance Imaging in 1980s Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Isabelle Dussauge; Arne Kaijser; Pär Blomkvist; Eva Åhrén; Anne Beaulieu; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; anatomy; body; NMR; psychiatry; radiology; representations; Sweden; visual studies; history of medicine; history of technology; laboratory science; magnetic resonance; mediation; medical gaze; medical imaging; MRI; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria;

  Sammanfattning : The medical imaging technology called MRI (magnetic resonance imaging) stems from a blind measurement technology which was further developed in research and practice to enable seeing into the inner body. Vision with MRI was open-ended, and it was developed and tamed in a context of fragmented medical perspectives on the body and on technology. LÄS MER

 4. 4. Technomedical Visions Magnetic Resonance Imaging in 1980s Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Isabelle Dussauge; Arne Kaijser; Pär Blomkvist; Eva Åhrén; Anne Beaulieu; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; anatomy; body; NMR; psychiatry; radiology; representations; Sweden; visual studies; history of medicine; history of technology; laboratory science; magnetic resonance; mediation; medical gaze; medical imaging; MRI; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria;

  Sammanfattning : The medical imaging technology called MRI (magnetic resonance imaging) stems from a blind measurement technology which was further developed in research and practice to enable seeing into the inner body. Vision with MRI was open-ended, and it was developed and tamed in a context of fragmented medical perspectives on the body and on technology. LÄS MER

 5. 5. Multidimensional magnetic resonance imaging : new methods for analysis of cardiovascular dynamics

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lars Wigström; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Cardiovascular flow and motion occur in three-dimensional (3D) space and vary dynamically over the cardiac cycle. The description of these complicated patterns using non-invasive imaging requires new tools for data acquisition, processing and visualization. LÄS MER