Sökning: "krAft"

Visar resultat 1 - 5 av 497 avhandlingar innehållade ordet krAft.

 1. 1. Gustus philosophicus in scientiis & vita, quem ... publice examinandum sistunt, in auditorio Gustaviano, d. XIX junii MDCCLXV, horis post meridiem solitis, Nicolaus et Andreas Kraft, fratres et Ostro-Gothi

  Författare :Nikolaus Kraft; Nicolaus Kraft; Andreas Kraft; Nikolaus Kraft; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio verba Pauli Act. XVIII. 31. pistin parechein explicatura. Quam ... p. p. Laur. Fr. Kraft, ... et Zacharias Muncktell Vestmanno-Dalekarli. In audit. Gust. maj. d. X. Junii MDCCXCV

  Författare :Lars Fredric Kraft; Zacharias Muncktell; Lars Fredric Kraft; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Crystallographic studies of gluconate kinase

  Författare :Louise Kraft; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : The first steps of gluconate metabolism in Escherichia coli are the transport of gluconate into the cell by a gluconate transport system, followed by phosphorylation to gluconate-6- phosphate by gluconate kinase. There exist two such different pathways, Grill and GntIl, respectively. LÄS MER

 4. 4. Regulation of Apoptosis in Hematopoietic Progenitor Cells: Involvement of Different Signaling Pathways

  Författare :Maria Kraft; Institutionen för translationell medicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytokines; apoptosis; cell cycle; c-Kit; Flt3; Flt3-ITD; Akt; Bcl-2; FoxO3; mouse; hematopoiesis; progenitor;

  Sammanfattning : Proliferation, differentiation, and survival of hematopoietic stem cells and multipotent progenitor cells are regulated by cytokines and cell-cell interactions. Kit ligand (KL) and Flt3 ligand (FL) have pleiotropic effects, promotes survival, but are nonredundant. LÄS MER

 5. 5. Linkage maps in studies of genetic variation - examples from Beta vulgaris

  Författare :Thomas Kraft; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cytogenetics; Genetics; Beta vulgaris; Linkage maps; genetic variation; Genetik; cytogenetik;

  Sammanfattning : Today, most studies of genetic variation utilise molecular markers, making it possible to detect variation at the DNA level. This has greatly facilitated studies of genetic variation in population and evolutionary genetics, systematics and transmission genetics. LÄS MER