Sökning: "bunkefloprojektet"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet bunkefloprojektet.

 1. 1. Effect of Physical Activity on Bone, Muscle and Fracture Risk during Growth

  Författare :Bjarne Löfgren; Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BMC; bone size; children; exercise; fracture; growth; hip stucture analysis; muscle strength; physical activity;

  Sammanfattning : Osteoporosis and related fractures are a global health problem. Physical activity, especially during growth, has been suggested as a strategy to improve musculoskeletal health in the population. LÄS MER

 2. 2. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Författare :Ingegerd Ericsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor skills, attention and cognition during a period of three years. Another aim is to develop a test, MUGI observationsschema, which could be useful in charting motor skills of school pupils. LÄS MER

 3. 3. Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance

  Författare :Jesper Fritz; Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning; []
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn;

  Sammanfattning : Frakturer är ett stort och dessutom ökande samhällsproblem. Genom att stärka skelettet och muskulaturen kan risken för frakturer minskas. Hög fysisk aktivitet är associerad med hög benmassa, gynnsam skelettstruktur, god muskelfunktion och låg risk att drabbas av frakturer. LÄS MER

 4. 4. Physical activity and its effect on bone in the short- and long- term perspective

  Författare :Christian Lindén; Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; fractures; children; exercise; bone size; osteoporosis; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; traumatology; aBMD;

  Sammanfattning : Osteoporosis is a growing problem worldwide where Sweden has one of the highest fragility fracture incidences in the world. The growing years are thought to be an opportune time to build strong bones and the enhancement of peak bone mass (PBM) has been suggested as a prevention strategy for osteoporosis. LÄS MER