Sökning: "bunkefloprojektet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet bunkefloprojektet.

 1. 1. Effect of Physical Activity on Bone, Muscle and Fracture Risk during Growth

  Detta är en avhandling från Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Bjarne Löfgren; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BMC; bone size; children; exercise; fracture; growth; hip stucture analysis; muscle strength; physical activity;

  Sammanfattning : Osteoporosis and related fractures are a global health problem. Physical activity, especially during growth, has been suggested as a strategy to improve musculoskeletal health in the population. LÄS MER

 2. 2. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ingegerd Ericsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Sports research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Idrottsforskning; Humanities Social Sciences; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER

 3. 3. Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Jesper Fritz; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fysisk aktivitet; barn;

  Sammanfattning : Frakturer är ett stort och dessutom ökande samhällsproblem. Genom att stärka skelettet och muskulaturen kan risken för frakturer minskas. Hög fysisk aktivitet är associerad med hög benmassa, gynnsam skelettstruktur, god muskelfunktion och låg risk att drabbas av frakturer. LÄS MER