Sökning: "Jesper Fritz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jesper Fritz.

  1. 1. Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance

    Författare :Jesper Fritz; Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning; []
    Nyckelord :fysisk aktivitet; barn;

    Sammanfattning : Frakturer är ett stort och dessutom ökande samhällsproblem. Genom att stärka skelettet och muskulaturen kan risken för frakturer minskas. Hög fysisk aktivitet är associerad med hög benmassa, gynnsam skelettstruktur, god muskelfunktion och låg risk att drabbas av frakturer. LÄS MER