Sökning: "Christian Lindén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christian Lindén.

  1. 1. Physical activity and its effect on bone in the short- and long- term perspective

    Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

    Författare :Christian Lindén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; fractures; children; exercise; bone size; osteoporosis; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; traumatology; aBMD;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Benskörhet (osteoporos), är ett komplext, multifaktoriellt tillstånd som utvecklas i det tysta fram till den dag man drabbas av en fraktur. De senaste 40 åren har antalet benskörhetsfrakturer ökat och i dag beräknas varannan kvinna och var fjärde man någon gång drabbas av en eller flera osteoporosrelaterade frakturer. LÄS MER