Sökning: "blood lactate"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade orden blood lactate.

 1. 1. Biosensor systems for blood lactate monitoring

  Detta är en avhandling från Marika Kyröläinen, Dept. of Biotechnology, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University, P.O. Box 124, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Marika Kyröläinen; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; membrane technolgy; amperometric enzyme electrodes; patient monitoring; ex vivo; on-line calibration; continuous flow measurement; immobilised enzyme reactor; biosensor systems; lactate; haemocompatibility; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : Enzyme based biosensor systems for ex vivo blood lactate monitoring were developed. The first approach utilised an immobilised enzyme reactor incorporated in a flow system and the main objectives were integration of sampling, sample handling, analysis, control and calibration. LÄS MER

 2. 2. Acid-base values in umbilical cord blood at birth

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Nana Wiberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Apgar score; Acidosis; Base deficit; Blood gases; Gestational age; Hidden acidosis; lactate; Umbilical cord blood;

  Sammanfattning : Umbilical cord blood acid-base status at birth gives an objective evaluation of the fetal exposure and response to hypoxia during labor. The objective of this thesis was to elucidate methodological issues associated with interpretation of cord blood gases. LÄS MER

 3. 3. Retinal glucose metabolism and blood flow : Effects of photic stimulation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lin Wang; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology and anatomy; blood flow; darkness; flicker; glucose oxidation; glycolysis; lactate; light; nitric oxide; optic nerve; retina; Fysiologi och anatomi; MEDICINE Physiology and pharmacology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : Retinal glucose metabolism was investigated under different light conditions in cats,pigs and rabbits. Glycolysis and glucose oxidation in the outer and inner parts of theretina were assessed by determining arteriovenous concentration differences foroxygen, glucose and lactate, as well as local blood flow. LÄS MER

 4. 4. Extreme hemodilution: Effects of inhalation anesthetics, hypoxia, and blood loss. An Experimental study in pigs

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Henning Schou; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; oxygen saturation.; blood volume; coronary circulation; blood lactate; oxygen uptake; Anemia; oxygen delivery; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Effekter av narkosgas, låg syrgashalt och blodförlust under blodspädning (hemodilution) på sövda grisar. Blodspädning (hemodilution) används under operation för att minska behovet av blodtransfusion med dess inneboende risker. LÄS MER

 5. 5. Pitfalls in Interpreting Umbilical Cord Blood Gases and Lactate at Birth

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine, Obstetrics and Gynaecology

  Författare :Parisa Mokarami; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Blood gases; metabolic acidosis; umbilical cord; round-off; delayed sampling; validation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förlossnings- och barnläkare har i många år sökt efter ett instrument för utvärdering av det nyfödda barnets hälsotillstånd. Virginia Apgar introducerade 1953 ett poängsystem som bygger på en subjektiv bedömning av barnets hudfärg, hjärtfrekvens,reflexer/retbarhet, muskeltonus och andning. LÄS MER