Sökning: "darkness"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade ordet darkness.

 1. 1. From green to yellow : a leaf story

  Författare :Olivier Keech; Per Gardeström; Pierre Dizengremel; Lee Sweetlove; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabidopsis thaliana; chloroplasts; cytoskeleton; darkness; metabolism; microscopy; mitochondria; microtubules; senescence; system redox; Plant physiology; Växtfysiologi;

  Sammanfattning : När ett blad gulnar genomgår det både morfologiska och metaboliska förändringar. Denna process benämns senescence och en förbättrad förståelse av dess mekanismer är viktiga både ur ett grundvetenskapligt perspektiv och för potentiella bioteknologiska applikationer. LÄS MER

 2. 2. Rum utan utsikt : Fönster och ljus i medeltida byggnader

  Författare :Linda Qviström; Anders Andrén; Herman Bengtsson; Martin Hansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Medieval Archaeology; Post Medieval Archaeology; Windows; Medieval Buildings; Light Openings; Window Glass; View; Interiors; Darkness; Light; Lighting; Light Equipment; Arkeologi; historisk arkeologi; medeltida byggnader; fönster; ljusöppningar; fönsterglas; utsikt; inomhusmiljö; mörker; ljus; belysning; belysningsredskap; Uppland; Gotland; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Windows, light and a view are self-evident parts of contemporary interiors. This was not the case in Scandinavia during the Middle Ages (c. 1050–1520 CE), when closed spaces without wall openings were standard. LÄS MER

 3. 3. Shedding Light on Shade- and Dark-Induced Leaf Senescence

  Författare :Bastiaan Brouwer; Per Gardeström; Karin Krupinska; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabidopsis; darkness; light; photosynthesis; phytochrome; shade; senescence;

  Sammanfattning : Leaf senescence is the final stage of leaf development, during which the leaf relocates most of itsvaluable nutrients to developing or storing parts of the plant. As this process progresses, leaves losetheir green color and their capacity to perform photosynthesis. LÄS MER

 4. 4. After the fall of darkness : three studies of visual impairment and work

  Författare :Eva Jeppsson-Grassman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personer med funktionsnedsättning; Funktionshinder; Arbete; Arbetsmarknad; Personer med synskada-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. La Poétique de Houellebecq : réalisme, satire, mythe

  Författare :Jacob Carlson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Michel Houellebecq; poetics; metaphysics; Arthur Schopenhauer; Auguste Comte; positivism; Jean Cohen; aesthetic categories; lyricism; literary genre; Erich Auerbach; literary realism; Mikhail Bakhtin; satire; Menippean satire; cynicism; Novalis; Michael Riffaterre; motif of light vs; darkness; motif of the sun; myth; literary myth; myth of androgyny; symbol; romanticism;

  Sammanfattning : This thesis sets out to explore French writer Michel Houellebecq’s poetics of the novel. It is advanced in the introduction that Houellebecq’s work could be read against the novelist’s 1997 suggestion that “if somebody today was able to craft a mode of expression that was at once honest and positive, they would change the world”. LÄS MER