Sökning: "förvaltningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet förvaltningsrätt.

 1. 1. Rättskraft och korrektiv : En förvaltningsrättslig studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Wall; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättskraft; korrektiv; förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; gynnande beslut; trygghet; omprövning; rättelse; tvåpartsprocess; europeisering; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : In Swedish administrative law, there are numerous opportunities for authorities and others who fulfill public tasks to correct decisions. As an important limitation of this power, there are general principles on the immovability of administrative decisions. As a general rule, a favorable decision may not be corrected. LÄS MER

 2. 2. Inhibition : om verkställighetsförbud m.m. i judiciell process, inom förvaltningsrätten och i utsökningsförfarande

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Hans Eklund; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Processrätt; Procedural Law; inhibition; processrätt; förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; utsökningsrätt; verkställighetsförbud;

  Sammanfattning : This thesis deals with stay of execution (inhibition). A decision to stay execution means that further measures taken to implement a decision or a writ of execution are prohibited or declared to be without effect. Stay of execution can normally only be issued when a decision is appealed against. LÄS MER

 3. 3. Unga på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård

  Detta är en avhandling från Jure

  Författare :Elisabeth Eneroth; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kritisk materiell giltighetsprövning; kritisk rättspositivism; principen om barnets bästa; likhets- och objektivitetsprinciperna; legalitetsprincipen; Lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga; Socialtjänstförordningen 2001:937 ; Socialtjänstlagen 2001:453 ; hem för vård eller boende; rättssäkerhet; legitimitet; tillit; förklaringsmodell; socialrätt; social welfare law; förvaltningsrätt; administrative law;

  Sammanfattning : This thesis is a compilation thesis with the title Young persons at homes for care or residence. On legal security, legitimacy and trust with respect to decisions on young persons in care. The thesis is the result of two research projects within the scope of my research studies at the Faculty of Law, University of Lund, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Rätt, norm och tillämpning. En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor

  Detta är en avhandling från Jure

  Författare :Lennart Erlandsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning; normer; kommuner; förvaltningsrätt; försäkringskassor; rättsliga normer; välfärdsrätt; Rättssociologi; Institutional norms; Discretion; Law in action; Legal norms; LSS; Sociology of Law; Social and welfare law; rättstillämpning; diskretionär prövning; interna styrdokument;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen fokuserar på tillämpningen av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skillnaden mellan law in books och law in action. De empiriska studierna har sin metodologiska grund i samhällsvetenskaplig teori. LÄS MER

 5. 5. Kränkande behandling i skolan : Den rättsliga regleringen av kommunens ansvar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Anna Gustafsson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bullying; harassment; school; Sweden; kränkande behandling; skoljuridik; trakasserier; mobbning; kommun; skolverket; skolinspektionen; diskrimineringsombudsmannen; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER