Sökning: "mutual trust"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden mutual trust.

 1. 1. The importance of trust. : a study of knowledge production of biodiversity

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Karin M Gustafsson; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trust; knowledge; biological diversity; biodiversity; environmental problems; discourse analysis; Mode-1 Mode-2; SSK; STS; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The loss of biological diversity is one of today’s greatest environmental problems. Scientific knowledge is typically presented as the premise to solve this problem. However, science alone is not sufficient to produce knowledge of biodiversity. Other actors are also involved in knowledge production. LÄS MER

 2. 2. Mutual benefit Rethinking social inclusion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lina Martinson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Social inclusion; integration; segregation; social exclusion; social capital; governance; value-creation; value-creating processes; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : geography, where segregation and social exclusion of neighbourhoods and marginalised groups are mounting problems. Concurrently, globalisation and structural changes have altered the conditions for the national state and the public sector as well as for other actors. LÄS MER

 3. 3. Management Accounting and the Institutionalisation of Trust

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Gudrun Baldvinsdottir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trust; management accounting practice; management accountant; performance evaluation; institutionalisation;

  Sammanfattning : Bearing in mind the important features of accounting figures with regard to performance evaluation, the value of the way accounting figures are experienced as trustworthy and fair cannot be stressed enough. Surprisingly, with the overall focus on efficiency in today´s companies and the intensified use of performance evaluation measurements, the question of trust has been somewhat neglected within accounting research. LÄS MER

 4. 4. Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Henrik Wenander; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mutual trust; mutual recognition; European Union; administrative agencies; global administrative law; international administrative law; public law; administrative law; federalism; home country control; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för avhandlingen är verkningarna av utländska förvaltningsbeslut i svensk rätt. På många offentligrättsliga områden finns regler och principer som innebär att utländska beslut skall tillmätas rättsliga verkningar i Sverige. Hit hör exempelvis körkort, yrkeskvalifikationer och produktgodkännanden. LÄS MER

 5. 5. Patient autonomy in highly technological care environments from a caring perspective

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Catharina Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; caring context; co-determination; concept analysis; concept development; control; descriptive phenomenology; highly technological care; inductive content analysis; metasynthesis; partnership; patient experiences; theoretical development; transition; trust; vulnerability; autonomy; caring context; co-determination; concept analysis; concept development; control; descriptive phenomenology; highly technological care; inductive content analysis; metasynthesis; partnership; patient experiences; theoretical development; transition; trust; vulnerability; autonomy caring context co-determination concept analysis concept development control descriptive phenomenology highly technological care inductive content analysis metasynthesis partnership patient experiences theoretical development transition trust vulnerability;

  Sammanfattning : BackgroundPatients in highly technological care environments are severely ill, and are often suffering from a reduced physical and/or cognitive capacity following their illness and treatment, making them exceedingly vulnerable. The most severely ill patients are cared for in the intensive care unit. LÄS MER