Sökning: "administrative"

Visar resultat 1 - 5 av 554 avhandlingar innehållade ordet administrative.

 1. 1. Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Michaela Ribbing; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public administration; administrative procedure; administrative courts; the Administrative Court Procedure Act; the Code of Judicial Procedure; central characteristics of administrative procedure; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : The aim of the thesis Administrative procedure and the Code of Judicial Procedure is to analyse the role or function of the Code of Judicial Procedure in administrative procedure and the significance of administrative procedure in this regard.Public administration is of great importance in Swedish society and concerns personal and economic values that are important for citizens. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Henrik Wenander; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mutual trust; mutual recognition; European Union; administrative agencies; global administrative law; international administrative law; public law; administrative law; federalism; home country control; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : This thesis investigates the effects of foreign administrative decisions in the Swedish legal system. In several fields of public law there exist rules and principles providing that decisions emanating from other States’ administrative bodies should be recognized in Sweden, e.g. driving licences, university degrees and product certifications. LÄS MER

 3. 3. Tryggheten inför rätta - Om rätten till förtidspension enligt förvaltningsdomstolarna under tre decennier

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Daniel Bjerstedt; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; administrative law; social insurance; disability pension; social citizenship; Law and the welfare state; welfare state in transition; administrative courts; administrative justice.;

  Sammanfattning : The Swedish disability pension program has been a recurring topic for political debate. Through the years the need for an adjusted and financially stable insurance has been commented on by politicians and by scholars. Numerous government reports have tackled both the costs of the program and the growing number of people granted disability pensions. LÄS MER

 4. 4. In Courts We Trust Administrative Justice in Swedish Migration Courts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Livia Johannesson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; asylum; refugee; courts; appeal procedure; administrative justice; immigration policy; rituals; Sverige; asyl; flyktingar; förvaltningsdomstolar; migrationsdomstolar; rättssäkerhet; migrationspolicy; ritualer; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The research problem this dissertation addresses is how judicial practices generate administrative justice in asylum determination procedures. Previous research on immigration policies argues that when asylum determinations are processed in courts, principles of administrative justice are ensured and immigrants’ rights protected. LÄS MER

 5. 5. Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Vilhelm Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; administrative authorities; cross-border co-operation; international agreements; public international law; folkrätt; förvaltningsrätt; administrative law; Offentlig rätt; Constitutional law; Konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : When Swedish administrative authorities co-operate with foreign administrative authorities, this may give rise to legally complex situations. This thesis investigates legal frameworks to solve the ensuing problems. LÄS MER