Sökning: "Urban Waldenström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Urban Waldenström.

 1. 1. Routine ultrasound screening in the second trimester

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Urban Waldenström; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. D. L. Moody and Swedes Shaping Evangelical Identity among Swedish Mission Friends 1867–1899

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :David M. Gustafson; Kjell O. Lejon; Runar Eldebo; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Moody; Dwight; Swedes; Swedish; Mission; Friends; American; revivalism; free; Covenant; church; immigration; evangelical; identity; Chicago; ethnic; Alliance; Franson; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Church history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The American Dwight L. Moody (1837–1899) was the most famous revivalist of the late 1800s and exercised a wide and lasting influence on the Protestant world, reaching Swedes in Sweden and America. LÄS MER