Sökning: "Ulrika Sandén"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ulrika Sandén.

 1. 1. Momentary contentment : exploring needs and innovation possibilities in a psychosocial cancer context

  Författare :Ulrika Sandén; Innovationsteknik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cancer care; Psychosocial aspects; innovation;

  Sammanfattning : Syfte: I denna avhandling utforskar jag behov och innovationsmöjligheter inompsykosocial cancervård. Finns det ett onödigt högt lidande? Kan den grundade teorin Nuets förnöjsamhet vara till hjälp för att möta behoven hos människor som är drabbade av cancer?Inkluderade skrifter: Denna avhandling innehåller förutom en kappa två rapporter och två tidskriftsartiklar. LÄS MER

 2. 2. The art of bouncing back : Patient perspective on cancer rehabilitation

  Författare :Ulrika Sandén; Innovationsteknik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health behaviour; cancer patient; patient perspective; Rehabilitation;

  Sammanfattning : Momentary contentment theory is a grounded theory explaining how to find safety and balance in life despite an awareness of life´s unpredictability. The theory is based on communion with others, proactivity and acceptance. It explains cognitive and emotional ways of finding a sense of safety and enjoyment despite illness and accidents. LÄS MER

 3. 3. Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet

  Författare :Ulrika Sandén; Lars Bejstam; Elisabeth Rynning; Gustav Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; confidentiality; consent; data; duty to disclose; health care personnel; health care provider; legal guardian; medical record; patient; privacy; public and private health care; secrecy; sekretess; tystnadsplikt; samtycke; data; uppgiftsskyldighet; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdgivare; legal ställföreträdare; patientjournal; integritet; administrative law; förvaltningsrätt; public law; offentlig rätt; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research; hälso- och sjukvård; god man; journalförstöring; närstående; privatliv; polis; socialtjänst; Legal Science; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the protection of the patient’s privacy in health care in Sweden. It is crucially important that the patient has confidence in the health care and that patient data are kept secret from other persons and authorities. LÄS MER