Sökning: "Sigríður Beck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sigríður Beck.

  1. 1. I kungens frånvaro. Formeringen av en isländsk aristokrati 1271–1387

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Sigríður Beck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; aristocracy; Iceland; Middle Ages; friendship; political culture; elite; aristocratic identity; state formation; kingship;

    Sammanfattning : Icelandic society was transformed during the 13th century. There was no kingdom in Iceland until 1262/1264, when the Norwegian kingship annexed the country. Along with the kingship a new political system, with new rules and ways to acquire power, emerged. LÄS MER