Sökning: "Region Östergötland."

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden Region Östergötland..

 1. 1. Towards individualised treatment of tuberculosis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Niward; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Region Östergötland.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Each year, around 10 million of individuals develop active tuberculosis (TB). Worldwide, TB is the leading cause of death from an infectious agent surpassing both malaria and HIV. LÄS MER

 2. 2. Identification and clinical evaluation of senescence-associated markers to distinguish melanocytic nevi from melanomas

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kyriakos Orfanidis; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Region Östergötland.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; senescence; nevi; melanoma; melanocytes; fibroblasts; ultraviolet UV radiation;

  Sammanfattning : Melanoma is a form of cancer that develops in melanocytes. While it represents only 5% of skin malignancies, it is the most aggressive and lethal. Benign proliferation of these cells form the melanocytic nevi. The definitive diagnosis of melanocytic nevi or melanoma lesions is histopathologic. LÄS MER

 3. 3. Cognitive impairment and its consequences in everyday life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Region Östergötland.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activities of daily living; assessment; dementia; mild cognitive impairment; occupational therapy; quality of life;

  Sammanfattning : The overall aim was to improve knowledge of the consequences of cognitive dysfunction in everyday life and of instruments to make these assessments. The thesis contains four studies each of different design using different populations. LÄS MER

 4. 4. On electroconvulsive therapy in depression Clinical, cognitive and neurobiological aspects

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pia Nordanskog; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Region Östergötland.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ECT; electroconvulsive therapy; depression; MRI; cognitive; hippocampus;

  Sammanfattning : Electroconvulsive therapy (ECT) is used worldwide to treat severe mental disorders. The most common mental disorder, and the third leading cause of disease burden in the world is depression. The clinical efficacy of ECT for severe depression is well-established. LÄS MER

 5. 5. On the Kleine-Levin Syndrome

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Patrick Vigren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Region Östergötland.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Kleine-Levins syndrom är en sömnsjukdom som beskrevs av Willi Kleine 1925 och därefter utvecklades i fallbeskrivningar av Max Levin och McDonald Chritchley. De symptom som beskrevs var återkommande sömnperioder (periodisk hypersomnia), en tendens att äta mycket i samband med dessa perioder (hyperfagi) och ökad sexdrift i samband med perioderna (hypersexualitet) och, i senare beskrivningar, kognitiva och beteendemässiga störningar. LÄS MER