Sökning: "Peter Lindbom"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Peter Lindbom.

 1. 1. Dissertatio de viribus et usu atropae belladonnae, quam venia exp. Fac. Med. Upsal. præside Carol. P. Thunberg, ... pro gradu medico publicæ submittit censuræ auctor Olavus Lindbom, ... Gothoburgensis. In audit. botanico d. X Dec. MDCCCXVII

  Författare :Carl Peter Thunberg; Olav Lindbom; Carl Peter Thunberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vapnen i wreccornas tid, 150-500 e.Kr. : om de romerska auxiliarpilspetsarna och den västliga traditionens framväxt

  Författare :Peter Lindbom; Paul Sinclair; Neil Price; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Archaeology; Roman Iron Age; Migration Period; arrow points; Post Colonial theory; Germanic peoples; social capital; warfare; warrior bands; mercenaries; Weapons; Danish Bog finds; Norwegian Vestland; Arkeologi;

  Sammanfattning : Lindbom, Peter. 2006. Weapons in the time of the Wreccas, 150-500 AD., Roman auxiliary arrow points and the development of the Western tradition, AUN 36, Uppsala, 290 pp. LÄS MER

 3. 3. Power from Below? : The Impact of Protests and Lobbying on School Closures in Sweden

  Författare :Jonas Larsson Taghizadeh; Katrin Uba; Anders Lindbom; Peter Esaiasson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school closure; protest; lobbying; interest groups; social movements; welfare retrenchment; political parties; skolnedläggning; protest; lobbying; lokalpolitik; intressegrupper; sociala rörelser; välfärdsstat; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : In recent decades, there has been a considerable expansion of citizen participation in protests and voluntary advocacy groups. To analyze this development, the social movement literature and the interest group literature have emerged. LÄS MER