Sökning: "Redovisning och styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Redovisning och styrning.

 1. 1. Managing in turbulence : an empirical study of small firms operating in a turbulent environment

  Författare :Mats Westerberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : This thesis deals with how small firms, and especially their CEOs, manage their situation in times of high environmental turbulence. Eight firms have been chosen for the empirical study based on their performance and the CEO’s self-efficacy and tolerance for ambiguity. LÄS MER

 2. 2. Styrning i svenska gymnasieskolor

  Författare :Erik Lindberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Styrning i ett tvärfunktionellt FoU-projekt

  Författare :Monika Kurkkio; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på styrning i tvärfunktionella FoU-projekt. Det har blivit allt vanligare med tvärfunktionella projektgrupper i dagens FoU- projekt. En anledning är att dessa projektgrupper förväntas bl a förkorta utvecklingstiderna och på så sätt bidra till effektivare och konkurrenskraftigare FoU-projekt. LÄS MER

 4. 4. Ekonomimodeller i instrumentellt och symboliskt perspektiv

  Författare :Märta Hammarström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på en flerdimensionell styrmodell : införandet av balanserad styrning inom en kommunal nämnd/förvaltning

  Författare :Kent Nilsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att beskriva och jämföra aktörers förväntningar på en flerdimensionell styrmodell som införs inom en kommunal nämnd/förvaltning. I studien intervjuades två politiker, fem tjänstemän och fyra verksamhetsnära personer. LÄS MER