Sökning: "Muscular strength"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden Muscular strength.

 1. 1. Balance, gait performance and muscular strength in the elderly

  Detta är en avhandling från Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Karin A M Ringsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; populations; elderly; muscular strength; Balance; gait performance; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Benbrott inträffar i betydligt högre grad hos stadsbor jämfört med landsortsbor. Bakgrundsfaktorer, såsom graden av fysisk aktivitet och belastning i arbetet, kan ha betydelse för fall, som orsakar benbrott. LÄS MER

 2. 2. Congenital muscular torticollis

  Detta är en avhandling från Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Anna Öhman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; congenital muscular torticollis; infant; neck ROM;

  Sammanfattning : Congenital Muscular torticollis Anna Öhman. Institute of Neuroscience and Physiology, Division of Physical Therapy, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Muscle strength and motor function in neuromuscular disorders. A clinical study of children and adolescents with spinal muscular atrophy, myotonic dystrophy, Duchenne muscular dystrophy and amyoplasia

  Detta är en avhandling från Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Anna-Karin Kroksmark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; muscle involvement; muscle function; motor performance; contractures; spinal muscular atrophy; myotonic dystrophy; Duchenne muscular dystrophy; amyoplasia; arthrogryposis multiplex congenita;

  Sammanfattning : Aim: The aims of this study were to investigate muscle strength and motor function in children and adolescents with four neuromuscular disorders; 1) spinal muscular atrophy (SMA), 2) myotonic dystrophy (DM), 3) Duchenne muscular dystrophy (DMD and 4) the amyoplasia form of arthrogryposis multiplex congenita. Further: 1) to analyze compensatory maneuvers due to muscle weakness in individuals with SMA, 2) to correlate motor function in individuals with DM with the size of the mutation, 3) to evaluate the long-term side effects and effects on muscle strength, motor function, vital capacity and development of scoliosis in boys with DMD treated with low-dose prednisone, and 4) to investigate how muscle strength and joint contractures affect motor function in individuals with amyoplasia and to relate current status to joint position at birth. LÄS MER

 4. 4. Biomechanical and neural aspects of eccentric and concentric muscle performance in stroke subjects Implications for resistance training

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mattias Hedlund; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fMRI; Isokinetic; Motor imagery; Muscular strength; Resistance training; Neurological rehabilitation;

  Sammanfattning : Muscle weakness is one of the major causes of post-stroke disability. Stroke rehabilitation programs now often incorporate the same type of resistance training that is used for healthy subjects; however, the training effects induced from these training strategies are often limited for stroke patients. LÄS MER

 5. 5. Altered movement patterns and deviating muscular activity in individuals with anterior cruciate ligament injury

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Anna Trulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Movement pattern; Physiotherapy; Motor control; Sensorimotor control; Neuromuscular control; Anterior cruciate ligament; Muscular activity; Motor skills; Single leg squat; Electromyography EMG ; Postural orientation; Assessment; Task performance; Reproducibility of findings; Performance test; Hop test; knee; dynamic joint stability;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skador i knäleden är vanligt förekommande och främre korsbandsskada drabbar i Sverige årligen mer än 8 per 10 000 personer i åldern 10-64 år. Följderna av skadan kan bli bestående funktionsnedsättning med bl.a. instabilitet, plötsliga och smärtsamma knäledsvikningar och ökad risk för nya skador. LÄS MER