Sökning: "Nils Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Nils Johansson.

 1. 1. Fire Dynamics in Multi-Room Compartment Fires

  Författare :Nils Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fire safety engineering; fire dynamics; multi-room compartment; numerical experiment; small-scale experiment; hot-gas-layer temperature; hot-gas-layer interface height; reproducibility;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns flera avancerade datormodeller att tillgå för att analysera och utvärdera brandsäkerheten i byggnader i samband med nyproduktion och ombyggnad. Denna typ av datormodeller kan, i många fall, göra bra förutsägelser av faktorer som är betydelsefulla för brandsäkerheten och därför är de viktiga verktyg vid brandtekniska analyser. LÄS MER

 2. 2. Numerical experiments - a research method in fire science

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Nils Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; experimental uncertainty; accuracy; fire dynamics; compartment fires; models; experiments; Numerical experiments;

  Sammanfattning : Fires are complex and it is hard to derive relationships from theory in fire science. Full-scale and small-scale experiments have been used with great success in order to increase the understanding of fire chemistry and fire dynamics. But, there are shortcomings and difficulties with conducting these traditional fire experiments. LÄS MER

 3. 3. On the Lifecycle Management of Standards

  Detta är en avhandling från Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Författare :Nils Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; EDI; SASIG; ODETTE; Standard; ENGDAT; OFTP; PDQ; PDM; eXchange and Management of Technical Data; LMS;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Globala internationella standards har stort inflyttande i var nutida teknikorienterade värld. Exemplen är många: vi kan importera och exportera produkter och tjänster i de flesta andra länder, vi kan kommunicera med andra personer var de än befinner sig, vi kan även resa snabbt och effektivt. LÄS MER

 4. 4. Studies on diseases in hatchery-reared Atlantic salmon (Salmo salar L.) and sea trout (Salmo trutta L.) in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nils Johansson; Uppsala universitet.; [1977]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Why don’t we mine the landfills?

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nils Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : There are many reasons to mine landfills. For example, metals are increasingly shifting location from the Earth’s crust through human society into landfills. LÄS MER