Sökning: "Ni-baserad katalysator"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ni-baserad katalysator.

 1. 1. Catalytic Conversion of Undesired Organic Compounds to Syngas in Biomass Gasification and Pyrolysis Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Pouya H. Moud; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tar reforming; biomass gasification; Ni-based catalyst; potassium; sulfur; pyrolysis gas; bio-crude conditioning; gas conditioning; Fe-based catalyst; tjärreformering; biomassaförgasning; Ni-baserad katalysator; kalium; svavel; pyrolysgas; konditionering bio-råolja; gaskonditionering; Fe-baserad katalysator; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Reliable energy supply is a major concern and crucial for development of the global society. To address the dependency on fossil fuel and the negative effects of this reliance on climate, there is a need for a transition to cleaner sources. An attractive solution for replacing fossil-based products is renewable substitutes produced from biomass. LÄS MER

 2. 2. A Study of Biomass Combustion Problems and the Selective Catalytic Oxidation of Ammonia

  Detta är en avhandling från Göran Olofsson, Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Göran Olofsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi; Energy research; Reaction mechanism; Ammonia degradation; Pt CuO Al2O3 Catalysts; SCO; Selective Catalytic Oxidation; Catalytic hot gas cleaning; Bed agglomeration; NOx emissions; Fluidised bed; Biomass combustion; Biogas; Energiforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intresset för biobränsle som en alternativ energiresurs har ökat eftersom utsläppen av CO2, NOx och SO2 bör sänkas. Användningen av biobränsle i en trycksatt fluidiserad bädd förbrännare/förgasare är därför en teknik som är lovande. LÄS MER