Sökning: "Motion"

Visar resultat 21 - 25 av 1382 avhandlingar innehållade ordet Motion.

 1. 21. Interactive sonification of motion Design, implementation and control of expressive auditory feedback with mobile devices

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Gaël Dubus; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Sound and motion are intrinsically related, by their physical nature and through the link between auditory perception and motor control. If sound provides information about the characteristics of a movement, a movement can also be influenced or triggered by a sound pattern. LÄS MER

 2. 22. Perceptual organization of motion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulf Ahlström; Uppsala universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Bridge weigh-in motion : development of a 2-D multi-vehicle algorithm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggvetenskap

  Författare :Michael Quilligan; KTH.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Dosimetric effects of breathing motion in radiotherapy

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :Anneli Edvardsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiotherapy; breathing motion; DIBH; interplay effects; VMAT; proton therapy; breast cancer; Hodgkin’s lymphoma; liver; dosimetry; treatment planning; medical physics;

  Sammanfattning : Cirka hälften av alla som drabbas av cancer i Sverige genomgår strålbehandling, där högenergetisk strålning används för att tillintetgöra cancertumören. Inför strålbehandlingen görs en datortomografiundersökning, vilket är en form av röntgenundersökning som ger snittbilder av patienten i tre dimensioner. LÄS MER

 5. 25. Communication-Aware Motion Planning for Mobile Robots

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Magnus Minnema Lindhé; KTH.; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; autonomous systems; robotics; wireless sensor networks; motion planning; multipath fading;

  Sammanfattning : Mobile robots have found numerous applications in recent years, in areas such as consumer robotics, environmental monitoring, security and transportation. For information dissemination, multi-robot cooperation or operator intervention, reliable communications are important. LÄS MER