Sökning: "Motion"

Visar resultat 11 - 15 av 1382 avhandlingar innehållade ordet Motion.

 1. 11. Perceived rotary motion : a study of principles for the perceptual analysis of changing proximal stimuli

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunnar Jansson; Uppsala universitet.; [1969]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Local spatio-temporal image features for motion interpretation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Ivan Laptev; KTH.; [2004]
  Nyckelord :computer vision; motion; recognition; scale-space;

  Sammanfattning : Visual motion carries information about the dynamics of ascene. Automatic interpretation of this information isimportant when designing computer systems forvisualnavigation, surveillance, human-computer interaction, browsingof video databases and other growing applications. LÄS MER

 3. 13. Optimization-based robot grasp synthesis and motion control

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Robert Krug; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Robot grasping; grasp synthesis; grasp planning; motion control; model predictive control; independent contact regions; obstacle avoidance; motion planning; Datavetenskap; Computer Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates the questions of where to grasp and how to grasp a given object with an articulated robotic grasping device. To this end, aspects of grasp synthesis and hand motion planning and control are investigated. LÄS MER

 4. 14. Solutions and their ambiguities for structure and motion problems

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Oskarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; surveying; navigation; autonomously guided vehicles; motion; Computer vision; structure; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett centralt problem inom området datorseende är att utifrån bara ett antal bilder av föremål, återskapa formen av föremålet som avbildats. Samtidigt vill man även återskapa hur kameran rört sig mellan de olika bilderna tagits. Detta är det så kallade struktur och rörelse-problemet. LÄS MER

 5. 15. Structuring and use of motion data for computer manikin work task simulations

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Ali Keyvani; Högskolan Väst.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Digital Human Modelling; Computer Manikins; Motion Capture Data Management; Virtual Production Tools; Human Motion Simulation; Motion Synthesis;

  Sammanfattning : Modelling and simulation of human motions are of great interest for a number of industrial applications such as ergonomics and production planning. Over time, efforts have been made to provide computerized human models with biomechanically accurate underlying skeleton and realistically rendered volumetric representation of muscles, skin, clothes, etc. LÄS MER