Sökning: "Michel Thomsen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Michel Thomsen.

  1. 1. Beställarkompetens vid upphandling och utveckling av IT : Om kompetensframväxt i skuggan av kunskapsfragmentering

    Detta är en avhandling från Lund : Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

    Författare :Michel Thomsen; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; knowledge; fragmentation; systems development; competence; systems acquisition; beställarkompetens;

    Sammanfattning : Ever since IT started to become important and strategic assets in organizational practices, systems acquisitions have been a challenging and complex endeavor. There are seemingly never ending reports of unsuccessful IT acquisitions and lack of systems acquisition competence (beställarkompetens in Swedish). LÄS MER