Sökning: "Michel Thomsen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Michel Thomsen.

 1. 1. Beställarkompetens vid upphandling och utveckling av IT : Om kompetensframväxt i skuggan av kunskapsfragmentering

  Författare :Michel Thomsen; Sven Carlsson; Thomas Kalling; Karin Axelsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; knowledge; fragmentation; systems development; competence; systems acquisition; beställarkompetens; Informatics; Informatik; fragmentation;

  Sammanfattning : Ever since IT started to become important and strategic assets in organizational practices, systems acquisitions have been a challenging and complex endeavor. There are seemingly never ending reports of unsuccessful IT acquisitions and lack of systems acquisition competence (beställarkompetens in Swedish). LÄS MER

 2. 2. Service Logic in Digitalized Product Platforms : A Study of Digital Service Innovation in the Vehicle Industry

  Författare :Soumitra Chowdhury; Maria Åkesson; Michel Thomsen; Magnus Bergquist; Birgitta Bergvall-Kåreborn; Högskolan i Halmstad; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital services; premises; digital service innovation; digitalized product platforms; service logic; Data- och informationsvetenskap; Computer and Information Sciences Computer Science; digital Services;

  Sammanfattning : The digitalization of products has become an important driver for service innovation in manufacturing firms. The embedding of digital technology in previously non-digital products creates digitalized product platforms that enable digital service innovation. LÄS MER