Sökning: "Merima Hasani"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Merima Hasani.

 1. 1. Chemical modification of cellulose-new possibilities of some classical routes

  Författare :Merima Hasani; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :Cellulose esters; Cellulose characterization; Cellulose ethers; Cationization; Cellulose nanocrystals; Crosslinking of cellulose;

  Sammanfattning : Owning to its unique structure, along with the inexhaustible renewability, cellulose has been a subject of scientific and commercial interest for over 150 years. However, given attractive structural properties, such as stiffness, hydrophilicity, stereoregularity, potential for chemical modifications and ability to form superstructures, utilization of this biopolymer is far below its potential. LÄS MER

 2. 2. Hydrophobization of cellulose for bio-based materials

  Författare :Tianxiao Huang; Monica Ek; Merima Hasani; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Betulin; Cellulose; Hydrophobicity; Mechanical properties; Polymer-matrix composites; Sustainability; Textile; Betulin; Cellulosa; Hydrofobicitet; Hållbarhet; Mekaniska egenskaper; Polymer-matriskompositer; Textil; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Sammanfattning : Cellulosa, vilken är huvudkomponenten i växter förekommer rikligt i naturen, både på land och i havet. Cellulosabaserade material har i tusentals år använts av människan för dagliga förnödenheter som bränsle och konstruktionsmaterial. Cellulosa isolerades först av den franske forskaren Anselme Payen 1838. LÄS MER