Sökning: "Göran Dahlbäck"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Göran Dahlbäck.

 1. 1. Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden 1344-1527

  Författare :Göran Dahlbäck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uppland; Uppsala socken stad ; Fjärdingen stadsdel ; Domkyrkan kvarter ; Domkyrkoplan gata ; Kyrkohistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Statstjänare och jordägare : Adelsideologi i Per Brahe den äldres "Oeconomia"

  Författare :Bo Eriksson; Olle Ferm; Göran Dahlbäck; Svante Norrhem; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; nobility; aristocracy; ideology; social roles; Per Brahe; Oeconomia; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The starting point of this investigation into the Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk (“Householding book for young noblemen”) of Per Brahe (1520–1590) is that the 16th century was a time of change for the Swedish nobility. As the noble estate’s societal function changed – due to the successive development and establishment of the Vasa-dynasty state – new social roles emerged. LÄS MER

 3. 3. Svenska städer i medeltidens Europa : En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

  Författare :Sofia Gustafsson; Göran Dahlbäck; Gabriela Bjarne Larsson; Dag Lindström; Garbriella Bjarne Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the Middle Ages; medieval history; town history; political culture; council; community; town administration; bailiff; town lord; alderman; mayor; Europeanization; Lübeck; Swedish towns; History; Historia; the Middle Ags;

  Sammanfattning : How did the Swedish towns compare to the surrounding world during the late Middle Ages concerning town organization and political culture? Previous research has claimed a strong German influence on the Swedish town life, but in this dissertation the Europeanization is being put forward as the explanatory factor for the extensive international similarities that can be identified during the Middle Ages. The towns were part of an international town culture that was highly integrated. LÄS MER

 4. 4. Präst, stånd och stat : Kung och kyrka i förhandling 1642-1686

  Författare :Cecilia Ihse; Göran Dahlbäck; Maria Sjöberg; Daniel Lindmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; early modern state; parliament; clerical estate; clergy; clergyman; crown; king; royal power; royal pretensions; bargaining; negotiation; power legitimating; state building; state formation; religion; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of a study of power relations between the crown and the church in Sweden during the 17th century. The study is focused on the Swedish Parliament and how the Estate of the Clergy responded to royal pretensions. The Swedish Clerical Estate is viewed as essential for the Swedish state formation process. LÄS MER