Sökning: "Wilhelm Erik Svedelius"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden Wilhelm Erik Svedelius.

 1. 1. Om orsakerna till Konung Carl X Gustafs anfall på Danmark i augusti 1658. Akademisk afhandling, som, ... under inseende af mag. Wilhelm Erik Svedelius, ... för filosofiska graden kommer offentligen att försvaras af Johan Wilhelm Lindblad af Södermanlands och Nerikes landskap å gustavianska lärosalen den 2 juni 1854, ... ., 3

  Detta är en avhandling från Uppsala, Wahlström & c

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet.; [1854]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om Walle härad i Westergötland. Akademisk afhandling, som ... under inseende af Mag. Wilhelm Erik Svedelius ... för philosophiska graden författad och utgifven af August Florén af Westgöta nation. till offentlig granskning framställes å den mindre gustavianska lärosalen den 11 febr. 1854

  Detta är en avhandling från Uppsala, C. A. Leffler. 1854

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet.; [1854]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Valle; Västergötland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om Sveriges accession till den Hannoverska alliansen. Afhandling, som ... under inseende af mag. Wilhelm Erik Svedelius ... för philosophiska graden författad och utgifven ad Carl Johan Theodor von Schantz af Smålands landskap till offentlig granskning framställes å gustavianska lärosalen d. 6 juni 1851 ... 1

  Detta är en avhandling från Uppsala, C. A. Leffler

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet.; [1851]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Underhandlingar och rådslag rörande Sveriges deltagande i det trettioåriga kriget. Akademisk afhandling, hvars första afdelning, ... under inseende af mag. Wilhelm Erik Svedelius ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af författaren Sven Fromhold Hammarstrand af Westgöta landskap å gustavianska lärosalen d. 3 juni 1854

  Detta är en avhandling från Uppsala, C. A. Leffler, Kongl. acad. boktryckare

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet.; [1854]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Thirty Years War; 1618-1648; Trettioåriga kriget 1618-1648;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om krigsrörelserna i Bohus Län åren 1678-79. Akademisk afhandling, som, ... under inseende af mag. Wilhelm Erik Svedelius, ... för philosophiska graden författad och utgifven af Gustaf Theodor Svante Bergman, af Westgötha nation, till offentlig granskning framställes å den mindre gustavianska lärosalen den 13 juni 1851

  Detta är en avhandling från Uppsala

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet.; [1851]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER