Sökning: "Manlig norm"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Manlig norm.

 1. 1. Den sjuke mannen : populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Bokörlag

  Författare :Stina Backman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male health problems; masculinity; gender; conception of disease; popular culture; media representation; Manlig ohälsa; maskulinitet; genus; sjukdomsföreställningar; populärkultur; medial gestaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen, som handlar om de populärkulturella bilderna av den sjuke mannen, bygger på mediala formuleringar kring manlig ohälsa och sjukdom, primärt under ett svenskt 1990-tal. Syftet med avhandlingen är att analysera populärkulturella förestiillningar om manlig sjukdom och maskulinitet, det vill säga att fånga relationen mellan manlighet och sjukdom på en medierad arena för att se vilken betydelse ohälsa tillskrivs och vilken funktion den fyller i gestaltningen av maskulinitet. LÄS MER

 2. 2. Skuld och oskuld : barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800

  Detta är en avhandling från Historiska institutionen, Lunds Universitet

  Författare :Eva Bergenlöv; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; honour; virtue; motherhood; marriage; Religious culture; gender; Historia;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to analyse how judicial texts concerning guilty and innocent mothers were constructed during the period of c. 1680-1800. The two crimes of infanticide and overlaying have been examined. Source materials have primarily consisted of proceedings from the appeals court, courts of first instance, and parish meetings. LÄS MER

 3. 3. In-group bias control

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Öyvind Jörgensen; Øyvind Jørgensen; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; In-group bias; in-group favoritism; control; stereotypes; prejudice;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många människor förespråkar en egalitär norm. I detta ingår att man ska bemöta människor på lika villkor och inte låta sig påverkas av irrelevanta faktorer som människors etniska ursprung, sexuella läggning eller norska brytning. LÄS MER