Sökning: "Katarina Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Katarina Karlsson.

 1. 1. ”Jag är rädd, jag vill till mamma” : Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården

  Författare :Katarina Karlsson; Karin Enskär; Mats Eriksson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Younger children; parents; nurses; needle-related medical procedures; consequences; support; caring; lived experiences; phenomenology; lifeworld hermeneutic; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att skapa kunskap om vad det innebär för yngre barn att genomgå nålrelaterade medicinska procedurer. Dessutom vad vårdande stöd i samband med dessa procedurer innebär utifrån barns, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Synthesis, conformational analysis, and biological evaluation of peptides from E. coli P pilus proteins

  Författare :Katarina Flemmer Karlsson; Centrum för analys och syntes; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NMR spectroscopy; CD spectroscopy; peptide structure; ELISA; solid-phase peptide synthesis; peptide; P pili; chaperone; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : Many bacteria utilize hairlike protein appendages (pili) to attach themselves to mucosal cell surfaces in the host organism. The pilus is assembled from protein subunits synthesized inside the bacteria and transported to the outer cell wall for incorporation into the growing pilus. LÄS MER

 3. 3. Think’st thou to seduce me then? : Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567-1620)

  Författare :Katarina A. Karlsson; University of Gothenburg; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English Lute Songs; Thomas Campion; Female personas in English Lute Songs; Singing and arranging English Lute Songs; Music; Musik;

  Sammanfattning : This dissertation is in the field of Artistic Research in Music Interpretation. It is a study of songs with female personas written by Thomas Campion, investigated through performance practice and a critical reading of historical research carried out on the English Renaissance. LÄS MER

 4. 4. Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision making : Promoting participation through a web-based decision support tool

  Författare :Katarina Grim; Ulla-Karin Schön; David Rosenberg; Malin Tistad; Magnus Karlsson; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; User knowledge; SDM; Shared decision making; User involvement; User participation; Mental health services; Psychiatry; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore the manner in which user knowledge and user perspectives can be included and supported in shared decision making (SDM) in mental health services.The thesis consists of four studies. LÄS MER

 5. 5. Think’st thou to seduce me then? Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567-1620)

  Författare :Katarina A. Karlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Thomas Campion; lute songs; female personas; gender; same sex desire; musical interpretation; Overbury; artistic research; arrangements for female vocal quartet;

  Sammanfattning : This dissertation is in the field of Artistic Research in Music Interpretation. It is a study of songs with female personas written by Thomas Campion, investigated through performance practice and a critical reading of historical research carried out on the English Renaissance. LÄS MER