Sökning: "High dimension"

Visar resultat 1 - 5 av 315 avhandlingar innehållade orden High dimension.

 1. 1. Klasstillhörighetens subjektiva dimension : klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor

  Författare :Lena Karlsson; Göran Cigéhn; Michael Tåhlin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; class; class identity; social attitudes; leisure habits; highbrow culture; Sweden; Sociologi; Sociology; Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The main objective of this dissertation is to study the subjective class identification and the importance of this identification for social attitudes and leisure habits. Class identification is a significant, yet often neglected, area of research in the study of social class and stratification. LÄS MER

 2. 2. Att mötas på folkhögskola : en studie om folkhögskollärares pedagogiska hållning

  Författare :Filippa Millenberg; Per Andersson; Erik Nylander; Eva Alerby; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lifeworld phenomenology; Ethnography; Folk high school; Teacher; Encounter; Livsvärldsfenomenologi; Etnografi; Folkhögskola; Lärare; Möten;

  Sammanfattning : I avhandlingen utforskas pedagogiska praktiker och den lärande vardagen på folkhögskola genom att titta på hur möten mellan lärare och kursdeltagare framträder i hantverkskurser på folkhögskola. Vidare utforskar studien hur den relationella dimensionen av dessa möten kan förstås och vilken betydelse möten har i lärares praktik. LÄS MER

 3. 3. Valid causal inference in high-dimensional and complex settings

  Författare :Niloofar Moosavi; Xavier de Luna; Jenny Häggström; Edward Kennedy; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Causal inference; high dimension; sensitivity analysis; variable selection; convolutional neural network; semiparametric efficiency bound; Statistics; statistik;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to consider some challenges that arise when conducting causal inference based on observational data. High dimensionality can occur when it is necessary to adjust for many covariates, and flexible models must be used to meet convergence assumptions. The latter may require the use of a novel machine learning estimator. LÄS MER

 4. 4. High-Level Synthesis for SiLago : Advances in Optimization of High-Level Synthesis Tool and Neural Network Algorithms

  Författare :Yu Yang; Ahmed Hemani; Zhonghai Lu; Madhura Purnaprajna; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronic Design Automation EDA ; Computer Aided Design CAD ; Algorithm-level Synthesis; SiLago; Optimization Techniques; Neural Network; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Embedded hardware designs and their automation improve energy and engineering efficiency. However, these two goals are often contradictory. The attempts to improve energy efficiency often come at the cost of engineering efficiency and vice-versa. High-level synthesis (HLS) is a good example of this challenge. LÄS MER

 5. 5. High Frequency Tyre Vibrations

  Författare :Patrik Andersson; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; local deformation; adhesion; tyre model; air pumping; parameter study; tyre road noise; tyre road prediction models; tyre noise;

  Sammanfattning : High frequency (above 1 kHz) noise generation from the tyre/road interaction is still not fully understood and accurately modelled.Two noise generation mechanisms previously suggested in the literature are reviewed: air pumping and noise generation cased by adhesive effects between the tyre tread and road surface. LÄS MER