Sökning: "Hendrik Van Steenbrugge"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hendrik Van Steenbrugge.

  1. 1. Teaching fractions in elementary school

    Detta är en avhandling från Ghent University

    Författare :Hendrik Van Steenbrugge; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER