Sökning: "Högskolan Dalarna."

Visar resultat 1 - 5 av 298 avhandlingar innehållade orden Högskolan Dalarna..

 1. 1. Digerdöden i Skeby socken [Biblioteket testar avhandlingsfunktioner] : Vittnesmål från överlevande

  Detta är en avhandling från Falun : Högskolan Dalarna

  Författare :Richard Borg; Högskolan Dalarna.; [2025]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Plague; Yersinia pestis; bubonic plague; black plague; black death; fleas; rats; middle ages;

  Sammanfattning : There were different forms of the Black Death, and they were spread in different ways, though they were caused by the same organism. The Bubonic Plague was a form carried by such animals as rats and the fleas that lived on them, both of which exhibited symptoms of the disease. LÄS MER

 2. 2. Who should do What to Whom? Occupational Groups´ Views on Special Needs

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Gunilla Lindqvist; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational groups; children in need of special support; views; special needs; inclusion; SENCOs; educational leaders; preschools and schools; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase our knowledge of different occupational groups´ views on work with children in need of special support. This is explored in four separate studies.The first study investigates the views of occupational groups in preschools and schools in one municipality. LÄS MER

 3. 3. Storskalig vindkraft i skogen Om rationell planering och lokalt motstånd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University

  Författare :Mattias Gradén; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Planning; wind power; Dalarna; opposition; semi-structured interviews; acceptance; discourse analysis; process tracing; cultural geography; Planering; vindkraft; Dalarna; lokalt motstånd; social acceptans. diskursanalys; processpårning; kulturgeografi; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : The global climate threat has intensified Sweden’s ambitions to build wind power stations. This thesis explores the planning of, and opposition to, wind power in the inland rural and forest regions of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Strategic and operational capabilities in steel production Product variety and performance

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Joakim Storck; KTH.; Högskolan Dalarna.; Högskolan Dalarna.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Manufacturing engineering; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Produktionsteknik; Steel production; system dynamics; product variety; production strategy; cost models; Operativa strategier för förbättrad produktivitet vid tillverkning av rostfria band;

  Sammanfattning : Steel producers that employ niche market strategies are continuously seeking to reduce production cost while maintaining adiverse product mix. The business model is typically based onmarketing of high–strength special or stainless steels. LÄS MER

 5. 5. Våldets onda cirklar En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University

  Författare :Peter M. Jansson; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER