Sökning: "Högskolan Dalarna."

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Högskolan Dalarna..

 1. 1. Human factors and wireless network applications more bits and better bits

  Detta är en avhandling från Umeå : Datavetenskap

  Författare :Greger Wikstrand; Lars-Erik Janlert; Jerry Eriksson; Mark Högskolan Dalarna Ekonomi och samhälle Dougherty; Angela Sasse; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human factors; Mobile multimedia; Access protocols; Computer network performance; Quality of service; Video conferencing; Computer games; Streaming video; Medium access control; Collision detection; Reliable multicast; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen beskrivs ett hypotetiskt system som kan användas av mobila användare, bland andra taxichaufförer, som exempelvis vill följa en viktig fotbollsmatch. Flera faktorer ställer till problem: Ibland står bilen still och föraren har inget annat att tänka på än matchen. LÄS MER

 2. 2. Med blicken på möten Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik

  Detta är en avhandling från Falun : Högskolan Dalarna

  Författare :Maria Fredriksson; Sara Irisdotter Aldenmyr; Ann Quennerstedt; Boglárka Straszer; Jonas Aspelin; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational encounters; dialogue; Martin Buber; preschool; teacher-child relation; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop knowledge and empirical understanding relating to encounters between preschool children and their teachers. Supported by Martin Buber’s philosophy of dialogue and research, it describes the interpersonal encounters between preschool children and their teachers as being the most significant aspect of educational practice as well as foundational for learning. LÄS MER

 3. 3. Introduktionsverksamhet för nyanlända elever i grundskolans tidiga år

  Detta är en avhandling från Falun : Högskolan Dalarna

  Författare :Katarina Sundström Rask; Åsa Wedin; Jenny Rosén; Natalia Ganuza; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; newly arrived pupils; school introduction; new arrival programme; Fairclough; Critical discourse analysis; interviews; elementary school; early school years; discourse; footing; discursive practice; nyanlända elever; introduktionsverksamhet; skolintroduktion; introduktionsgrupp; Fairclough; kritisk diskursanalys; mottagningsenhet; intervjuer; grundskolans tidigare år; diskurs; positionering; diskursiv praktik; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Children who migrate to Sweden are usually introduced to the Swedish school through some kind of introduction programme in their new community. This study examines the experiences of newly arrived children participating in school introduction in the early school years, as well as the experiences of the teachers and principals working with the programme. LÄS MER

 4. 4. Unseen Job Creators and Seniority Rules : Two essays on firm growth barriers

  Detta är en avhandling från Högskolan Dalarna

  Författare :Anders Bornhäll; Sven-Olov Daunfeldt; Per Skedinger; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bishops, politics and anti-clericalism in nineteenth century England and Sweden : an analysis of the debate on the political role of the anglican bishops during the 1830s parliamentary reform debate in comparison to Sweden

  Detta är en avhandling från Falun : Högskolan Dalarna

  Författare :Jakob Evertsson; Nils-Erik Villstrand; Hanne Sanders; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bishops; Anticlericalism; England; Sweden; 19th century; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER