Sökning: "Högskolan Dalarna."

Visar resultat 1 - 5 av 305 avhandlingar innehållade orden Högskolan Dalarna..

 1. 1. Who should do What to Whom? Occupational Groups´ Views on Special Needs

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Gunilla Lindqvist; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational groups; children in need of special support; views; special needs; inclusion; SENCOs; educational leaders; preschools and schools; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase our knowledge of different occupational groups´ views on work with children in need of special support. This is explored in four separate studies.The first study investigates the views of occupational groups in preschools and schools in one municipality. LÄS MER

 2. 2. Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet

  Författare :Anders Avdic; Högskolan Dalarna.; Örebro universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; End user computing; kalkylprogram; kalkylsystem; användarutvecklare;

  Sammanfattning : Studieområdet för denna rapport kan formuleras: ”Människor utvecklar med hjälp av kalkylprogram, inom ramen för sina linjearbetsuppgifter, tillämpningar för eget behov, som om de gjordes med ’traditionell’ systemutveckling, skulle innebära betydligt större insatser av tid, personal och specialistkompetens”. Denna aktivitet kan ses ur ett process- produktperspektiv, där processen kallas arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram (AIS-K) och produkten kallas kalkylsystem. LÄS MER

 3. 3. Informationssystem med verksamhetskvalitet : utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Owen Eriksson; Högskolan Dalarna.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Den övergripande forskningsuppgiften för detta arbete är att diskutera och definiera begreppet verksamhetskvalitet samt att utveckla en utvärderingsmetod för att bedöma informationssystem med verksamhetskvalitet, utvärderingsmetoden har även prövats empiriskt i samband med två utvärderingstillfällen. Begreppet verksamhetskvalitet och utvärderingsmetoden baserar sig på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv på informationssystem och kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Storskalig vindkraft i skogen Om rationell planering och lokalt motstånd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University

  Författare :Mattias Gradén; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Planning; wind power; Dalarna; opposition; semi-structured interviews; acceptance; discourse analysis; process tracing; cultural geography; Planering; vindkraft; Dalarna; lokalt motstånd; social acceptans. diskursanalys; processpårning; kulturgeografi; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : The global climate threat has intensified Sweden’s ambitions to build wind power stations. This thesis explores the planning of, and opposition to, wind power in the inland rural and forest regions of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Strategic and operational capabilities in steel production Product variety and performance

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Joakim Storck; KTH.; Högskolan Dalarna.; Högskolan Dalarna.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Manufacturing engineering; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Produktionsteknik; Steel production; system dynamics; product variety; production strategy; cost models; Operativa strategier för förbättrad produktivitet vid tillverkning av rostfria band;

  Sammanfattning : Steel producers that employ niche market strategies are continuously seeking to reduce production cost while maintaining adiverse product mix. The business model is typically based onmarketing of high–strength special or stainless steels. LÄS MER