Sökning: "Lars-Erik Janlert"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars-Erik Janlert.

  1. 1. Studies in knowledge representation modeling change - the frame problem : pictures and words

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Lars-Erik Janlert; Umeå universitet.; [1985]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; analogical; artificial intelligence; digital; exemplification; frame problem; Goodman; knowledge representation; metaphysics; model; pictorial representation; symbol theory;

    Sammanfattning : In two studies, the author attempts to develop a general symbol theoretical approach to knowledge representation.The first study, Modeling change -the frame problem, critically examines the - so far unsuccessful - attempts to solve the notorious frame problem. LÄS MER