Sökning: "Göran Wallin"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Göran Wallin.

 1. 1. Lövskogsvegetation i Sjuhäradsbygden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sv. växtgeografiska sällsk

  Författare :Göran Wallin; [1973]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kontorätt : Rätt till kontoförda värdepapper

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Karin Wallin-Norman; Göran Millqvist; Claes Martinson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; securities; book-entry securities; securities accounts; värdepapper; konto; kontorätt; finansiella instrument; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Paper-backed securities are no longer the norm in today´s financial world. However, securities laws are still often based on traditional legal principles for paper-backed securities. Therefore  legal rules as well as doctrine relating to modern financial instruments not only uses fictions as a tool, but is actually dominated by fiction. LÄS MER

 3. 3. The Association Between Beta-Blockade and Clinical Outcomes in the Context of Surgical and Traumatic Stress

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Rebecka Ahl; Shahin Mohseni; Louis Riddez; Göran Wallin; Olle Ljungqvist; Jonathan Tilsed; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Beta-blocker therapy; adrenergic hyperactivity; physiological stress; trauma; depression; colorectal cancer; complications; mortality;

  Sammanfattning : Traumatic injury and major abdominal surgery are areas in general surgery associated with high rates of morbidity and mortality. The overall colorectal cancer surgery mortality rate is around 4%, with that for emergency surgery more than twice as high as for planned. Surgical morbidity varies between 25% and 45%. LÄS MER

 4. 4. Lithium-associated hyperparathyroidism Prevalence, Pathophysiology, Management

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Adrian Meehan; Göran Wallin; Johannes Järhult; Bo Wängberg; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Lithium has been used in the treatment of bipolar disorder, formerly called manic depression, for nearly seven decades. Lithium-associated hyperparathyroidism (LHPT) is an ill-defined and less well known possible side-effect of chronic lithium therapy and was first described in 1973. LÄS MER