Sökning: "Claes Martinson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Claes Martinson.

  1. 1. Kreditsäkerhet i fakturafordringar - en förmögenhetsrättslig studie

    Detta är en avhandling från Göteborg : Iustus

    Författare :Claes Martinson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER