Sökning: "Fredrik Svensson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Fredrik Svensson.

 1. 1. Feedback regulation of polyamine biosynthesis: a characterization at the molecular level

  Detta är en avhandling från Fredrik Svensson, Department of Physiology and Neuroscience, Helgonavägen 5, S-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Fredrik Svensson; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysiologi; polyamine ornithine decarboxylase S-adenosylmethionine decarboxylase protein turnover PEST region Crithidia fasciculata translational control molecular cloning; Physiology; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två av de viktigaste polyaminerna påträffades redan i slutet av 1600-talet, som kristaller i tjursperma och har därför fått namnen spermin och spermidin. Dessa aminer bildas från en annan substans, putrescin, som först isolerades från ruttnande kött. LÄS MER

 2. 2. Epidemiology of meniscus position: associations with knee symptoms and osteoarthritis

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Fredrik Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; meniscus position; Knee osteoarthritis; magnetic resonance imaging; Pain;

  Sammanfattning : Meniscal extrusion (ME) in the knee joint is defined as when the peripheral border of the meniscus is substantially located outside the joint margin. Prior studies have reported that ME is associated with meniscal tears, meniscal degeneration, and the presence of knee osteoarthritis (OA). LÄS MER

 3. 3. Essays on entrepreneurship and bureaucracy

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Fredrik Svensson; Mittuniversitetet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; bureaucracy; development; economic growth; agency; structure; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore the theoretical and empirical relationship between entrepreneurship and bureaucracy, and to examine the cause and effect of entrepreneurship. From this overall aim, four specific questions are investigated. LÄS MER

 4. 4. Finite Volume Methods on Quadrilateral and Moving Meshes

  Detta är en avhandling från Numerical Analysis, Lund University

  Författare :Fredrik Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerisk analys; system; kontroll; systems; control; numerical analysis; finite volume method; Datalogi; Computer science; moving mesh method; higher order reconstruction; hyperbolic conservation law;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the study of finite volume methods for hyperbolic conservation laws on non-uniform meshes. A high-order hyperbolic reconstruction method is presented. The method is constructed for quadrilateral meshes, since more realistic hyperbolic problems involve more complicated problem domains than the standard rectangular ones. LÄS MER

 5. 5. Computational Methods in Medicinal Chemistry Mechanistic Investigations and Virtual Screening Development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Svensson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; DFT; IRAP; Virtual Screening; Catalysis; Palladium; Medicinal Chemistry; Läkemedelskemi;

  Sammanfattning : Computational methods have become an integral part of drug development and can help bring new and better drugs to the market faster. The process of predicting the biological activity of large compound collections is known as virtual screening, and has been instrumental in the development of several drugs today in the market. LÄS MER