Sökning: "Fogelberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Fogelberg.

 1. 1. The electric car controversy : a social-constructivist interpretation of the California zero-emission vehicle mandate / Hans Fogelberg

  Författare :Hans Fogelberg; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Low energy properties of nuclei studied by means of conversion electron and -ray spectroscopy

  Författare :Birger Fogelberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Electrifying visions: The technopolitics of electric cars in California and Sweden during the 1990s

  Författare :Hans Fogelberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; electric car; sociology of technology; social construction of technology; actor-network theory; policy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The electric car controversy. A social-constructivist interpretation of the California zero-emission vehicle mandate

  Författare :Hans Fogelberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Reportrar på plats. Studier av krigsjournalistik 1960-2001

  Författare :Karin Fogelberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Krigsrapportering; mediebild;

  Sammanfattning : .... LÄS MER