Sökning: "Krigsrapportering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Krigsrapportering.

  1. 1. Reportrar på plats. Studier av krigsjournalistik 1960-2001

    Författare :Karin Fogelberg; Göteborgs universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Krigsrapportering; mediebild;

    Sammanfattning : .... LÄS MER