Sökning: "Stefan Sjögren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stefan Sjögren.

  1. 1. Effektiva kombiterminaler - en tillämpning av DEA

    Detta är en avhandling från Göteborg : BAS ek för

    Författare :Stefan Sjögren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; combined transport; intermodal transport; terminal; efficiency; productivity; data envelopment analysis;

    Sammanfattning : .... LÄS MER