Sökning: "foster child"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden foster child.

 1. 1. Child welfare and professionalization

  Författare :Guðrún Kristinsdóttir; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child; child welfare; children s rights; contradictions; family; foster care; Iceland; local community; professionalization; social policy; social work; welfare state; Barnomsorg; Island; Ungdomsvård; välfärdspolitik;

  Sammanfattning : This study deals with the qualities of professionalization of public child welfare. Its relationto general social policy is emphasized. The potentials of welfarism are explored as a part ofthe study of crisis of legitimacy and rationality prevalent in welfare systems. LÄS MER

 2. 2. Lämpliga eller olämpliga hem? : Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Roddy Nilsson; Iver Hornemann Møller; Ingrid Söderlind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster family care; foster children; foster parents; child welfare; social work; Sweden; twentieth century; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; familjehem; social barnavård; socialt arbete; Sverige; 1900-talet; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet : Om relationen, erkännandet och de institutionella förutsättningarna

  Författare :Robert Lindahl; Anders Bruhn; Erik Flygare; Martin Börjesson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster care; foster child; child welfare worker; social services; relationship; institution; role; professionalism; discretion; recognition;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study, analyze and understand the relationship between children and youth in foster care and their responsible child welfare workers. The empirical material consists of qualitative interviews with foster children (n=53, three interviews/child, in total 159) and child welfare workers (n=17) conducted in a national evaluation of a pilot project with supervision representatives, and two focus groups conducted for the thesis. LÄS MER

 4. 4. Anbringelse af etniske minoritetsbørn. Om socialarbejderes vurderinger og handlinger

  Författare :Marianne Skytte; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; national insurance; Social problems and welfare; ethnic minority children; ethnicity; child protection; foster care; child care; social work; the UN Convention on the Rights of the Child; equal treatment; equality; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The dissertation studies how social workers ensure continuity in relation to the individual child's background when placing and working with children of ethnic minority background in care. This is studied through 44 sets of case study notes from a foster-care association and interviews with 10 foster-care consultants. LÄS MER

 5. 5. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work; Out of home care; Residential care; Foster care; Welfare resources; Schooling; Leisure; Peer relations; Level of living; Childhood sociology; Youth; Potential to exercise self-determination; Samhällsvård; Institution; Familjehem; Fosterhem; Välfärdsresurser; Skolgång; Fritid; Kamratrelationer; Levnadsnivå; Barndomssociologi; Ungdom; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER